Specialist Landbouwwerktuigen en uitvinder

Abe Gerlsma was naast zijn werk als Specialist Landbouwwerktuigen bij de Rijkslandbouw Voorlichtingsdienst (Consulentschap Leeuwarden) uitvinder en bedenker van onder andere een aardappellooftrekmachine, een snarenbedpootmachine voor aardappelen en verbeteringen aan akkerbouwwerktuigen.

In 2011 is er een expositie geweest in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld over het werk van Abe als Landbouwvoorlichter en ‘útfiner’ van werktuigen.

Werktuigen

Abe Gerlsma ontwikkelde o.a.

een looftrekmachine (looftrekker), aanvankelijk gemaakt door Hercules-Bijlsma te Franeker, later door Machinefabriek Structural van Hendrik de Vries uit Sint Annaparochie. Ook zijn er machines gebouwd door Bosch te Nijverdal.

een snarenbedpootmachie die onder de naam Structural in de handel is gebracht door Machinefabriek Hendrik de Vries uit Sint Annaparochie.

de beweegbare bodem voor de volautomatische aardappelpootmachines van Cramer. Doormiddel van een gedoseerde aanvoer naar de pootketting ontstaat er minder kiembeschadiging. Bestaande machines werden omgebouwd door de Franeker Landbouwcoöperatie te Franeker.

de eerste bunker-sorteerinrichting voor aardappelen in samenwerking met de Bildtse Werkgroep in Friesland bij Bauke Lettinga (Nieuwe Bildtzijl).

een flexibele tand voor hooischudders in samenwerking met Jan Bijlsma sr. te Franeker waarbij het middenstuk van rubber gemaakt is en aan het uiteinde een metalen pen bevestigd is (o.a. gebruikt bij de schudders van Charrues Mélotte (België).

een grondontsmettingsmachine met aangedreven rol voor de aardappel-poterteelt met een aantal akkerbouwers in Het Bildt

Het Consulentschap, c.q. Gerlsma, had in de periode 1949 -1958 op het gemengde bedrijf (6,8 ha) van Aone Teake van der Ploeg te Ried de mogelijkheid om werktuigen en werkmethoden uit te proberen, waarbij de paardentractie geheel vervangen werd door een trekker. Smid B. Sloots uit Ried maakte veelal de nodige aanpassing aan de werktuigen.