Alsjebelieft!

Abe Gerlsma bleef tot op hoge leeftijd etsen, schilderen en experimenteren. Het overlijden in 2009 van zijn geliefde, Ybie, veranderde Abe’s wereld: het licht, het leven, het veld en het water, alles kreeg een andere kleur. Zijn belangstelling voor wat er om hem heen groeide en bloeide was onverminderd warm en intens. Hij praatte nog steeds met de kippetjes, stond verheugd te dansen op één been ter verwelkoming van een (achter)kleinkind op bezoek, genoot van de aanblik van tulpen die net een paar dagen te lang in de vaas mochten kronkelen. Maar zijn beeldende inspiratie kon zich niet meer vinden in heden, verleden of toekomst en zocht aarzelend een weg naar het einde.

Als vanzelf rees in die context de vraag hoe de toekomst van Abe’s artistieke nalatenschap eruit zou moeten zien. Op zijn verzoek en samen met hem werd op 17 augustus 2010 de Abe Gerlsma Stichting opgericht.  De stichting stelt zich ten doel, in notaristaal:

  1. het bewaken van de artistieke nalatenschap van de Friese kunstenaar  Abe Gerlsma;
  2. zorg te dragen dat de etsplaten van Abe Gerlsma weliswaar worden bewaard voor het nageslacht, doch nimmer mogen worden gebruikt voor herdrukken;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Alsjebelieft! zou Abe zelf zeggen.  Samen met hem hebben wij gezocht naar de best mogelijke invulling van deze doelstellingen en in overeenstemming hiermee werd na zijn overlijden op 19 maart 2012 de gehele verzameling etsplaten overgebracht naar Tresoar. De ets-afdrukken hebben we geïnventariseerd en in drie verschillende categorieën ondergebracht:

  1. gesigneerde exemplaren;
  2. door Abe zelf goedgekeurde maar nog niet gesigneerde exemplaren; deze hebben we gemerkt als H(ors) C(ommerce) en genummerd;
  3. de proefdrukken die in het werkatelier lagen en dienden als voorbeeld of vielen onder de noemer ‘work in progress’ ; deze hebben we gemerkt met E(preuve) Art(iste) en genummerd. Bovendien werden de afdrukken die in de 2e en 3e categorie vallen gewaarmerkt met een preeg (zoals te zien ….).

Daarnaast willen we als Abe Gerlsma Stichting het werk blijven tonen, door de website en door het deelnemen aan en organiseren van incidentele exposities.

Stichting Abe Gerlsma

Wietske Hettinga-Gerlsma, Metsje Gerlsma, Coby Gerlsma, Nelleke Gerlsma

AbeGerlsma_Preeg