100 jier Abe Gerlsma

Periode: 3 februari – 10 juni 2019
Locatie: Museum Martena in Franeker

Vanaf zondag 3 februari tot en met 10 juni 2019 is in Museum Martena de tentoonstelling 100 Jier Abe Gerlsma te zien. Abe zou op 3 februari 2019 honderd zijn geworden. Daarom heeft Museum Martena samen met de Stichting Abe Gerlsma besloten een tentoonstelling te organiseren waarin we een overzicht tonen van het werk van Abe uit de nalatenschap die wordt beheerd door de stichting. Dat betekent dat er veel werk te zien is uit particulier bezit.

Met de bezoekers aan de opening en het reguliere bezoek had Museum Martena een nieuw record gevestigd: op 3 februari zijn 449 bezoekers geteld!

100 jaar Abe Gerlsma_expostie_opening

Tentoonstelling ‘Bisten en Blommen’

Periode: januari – mei 2016
Locaties: Fries Natuurmuseum, Tresoar en Galerie de Roos van Tudor

Er worden schilderijen en etsen van Abe Gerlsma geëxposeerd die nog nooit eerder zijn vertoond. Deze worden getoond in combinatie met objecten uit de collectie van de beide instellingen.

Bij het Fries Natuurmuseum gaat het om opgezette beesten en vogels en bij Tresoar om afbeeldingen uit de plantenboeken (herbaria) die aanwezig zijn in de bibliotheek van de academie van Franeker. Aanvullend is in Galerie de Roos van Tudor een verkoop expositie met etsen van Abe Gerlsma waarbij verschillende kunstwerken te zien zijn van kunstenaars die geïnspireerd zijn door Gerlsma.

In het Natuurmuseum is de etspers van Gerlsma opgesteld. Bij de tentoonstelling is een boekje uitgegeven met tekst in Nederlands, Fries en Engels en met een inleiding geschreven door de bioloog Theunis Piersma.

Abe Gerlsma_Bisten en blommen_website

EXPOSITIES

2016
– Museum Martena, Franeker, groepstentoonstelling ‘Oogstrelend Franeker’
– Martinikerk, Franeker, groepstentoonstelling grafiek

2014
Maritiem Centrum en Landbouw- en Juttersmuseum, Ameland

2013
Fries Scheepvaart Museum, Sneek, ‘Wetter 2’, groepsexpositie

2013
Overzichtstentoonstelling etsen, Tresoar, Leeuwarden

2012
– Grote Kerk, Leeuwarden
– ‘Wetter’, Fries Scheepvaart Museum, Sneek

2011
Frysk Lânbou Museum, Earnewâld

2009
– Schierstins, Feanwâlden
– Galerie Koopmans, Earnewâld

2008
– Groepstentoonstelling Galerie De Roos van Tudor
– Presentatie op de kunstbeurs ‘Realisme 08’, RAI, Amsterdam
– ‘Aanwinsten 2008’, Kunst onder de Koepel, Friesland Bank, Leeuwarden
– ‘Overzichtstentoonstelling grafiek’, Tresoar, Leeuwarden

2008
– Damwâld
– ‘Burgers op de boerderij, boeren in de kunst’, boerderij Siderius Oude Bildtzijl
– ‘Dêr’t de dyk it lân omklammet’, Galerie De Roos van Tudor, Leeuwarden

2007
– ‘It Frjentsjer fan Abe Gerlsma’, Museum Martena, Franeker
– ‘Aanwinsten 2006’, Kunst onder de Koepel, Friesland Bank, Leeuwarden

2005
– CKW Wieringen
– ‘Slachtedyk’, Galerie De Roos van Tudor, Leeuwarden
– Galerie De Roos van Tudor, Leeuwarden

2004
Zwaluwenberg, Elburg
Museum Coopmanshûs, Franeker

2003
– ‘Terpelân 2’, Galerie De Roos van Tudor, Leeuwarden
– Studio Omrop Fryslân, Leeuwarden
– Frysk Lânbou Museum, Eksmoarre
– Galerie Koopmans, Earnewâld
– ‘Jaar van de boerderij’, Frysk Lânbou Museum, Eksmoarre
– PC, Martinikerk, Franeker
– Karmel Klooster, Drachten

2002
– Galerie Koopmans, Earnewâld
– ‘Winter yn Fryslân’, Schierstins, Feanwâlden
– ‘Havenwerken en havens te Harlingen’, Gemeentemuseum Hannemahuis, Harlingen
– Galerie De Roos van Tudor, Leeuwarden
– Galerie Yn ‘e Bocht, Heech
– Biënnale voor Nederlandse figuratieve kunst, Eusebiuskerk te Arnhem

2001
– Galerie Yn ‘e Bocht
– Groepsexpositie met Klaas Koopmans, Jentsje Popma en Jan Murk de Vries, Museum Joure
– ’65 jaar Karmel in Drachten’, Karmel Klooster, Drachten
– Martinikerk, Franeker
– Provinsjehûs Fryslân, Leeuwarden

2000
– De Munnik, Feankleaster
– Zwaluwenberg, Elburg
– Galerie Yn ‘e Bocht
– Michaëlskerk, Oosterland
– Roos van Tudor, Leeuwarden, ‘Miniaturen’

1999
‘Terpelân I’, te Leeuwarden, Franeker en Dokkum

1998
– ‘Us grûn’, Hegebeintum
– Purmerend, ‘De prijswinnaars’, grafiek in theater De Purmerein en Museum Waterland
– De Doelen, Franeker
– Friese grafici, Meppel
– Martinikerk, Franeker
– ‘Verleidingen’, Coopmanshûs Franeker

1997
Zwaluwenberg, Elburg

1996
– Galerie De Roos van Tudor, met Melis van der Sluis, Leeuwarden
– Sudergemaal, Nij Beets
– Zwaluwenberg, Elburg

1995
Overzichtstentoonstelling Fries Museum, Leeuwarden

1994
– Molen Adam, Delfzijl
– Galerie De Roos van Tudor, Franeker

1993
– Kochi, Japan
– Tjongerschans, Heerenveen
– Claere Kunst, Koudum

1992
Jubileumtentoonstelling Galerie De Roos van Tudor, Kanselarij, Leeuwarden

1991
– Kunstkabinet Workum
– Galerie De Roos van Tudor, Franeker
– Galerie Klugkist, Goutum
– Meppel
– Galerie De Roos van Tudor, Franeker

1989
Frysk Lânbou Museum, Eksmoarre

1988
– Galerie De Roos van Tudor, Franeker
– Johannes Hesselhuis, Joure

1987
– CC De Tamboer, Hoogeveen
– Stadhuis Hylpen/Hindeloopen
– Hegebeintum

1986
– Museum Coopmanshûs, Franeker
– Tjongerschans, Heerenveen
– Expositie ter ere van BM-ontwerper Bulthuis, Gemeentehuis te Burgum
– ‘De opstap’, Leeuwarden

1985
– Galerie Van Hulsen, Leeuwarden
– Galerie De Vis, Harlingen
– Toronto Fair, Canada

1983
Galerie Polder, Borne

1981
– Galerie Thom Mercuur, Franeker
– Cultureel Centrum Uithoorn

1980
– ‘De boot in’, Wolvega
– Molen Adam, Delfzijl

1978
Galerie Van Hulsen, Leeuwarden

1974
Molen Adam, Delfzijl

1973
Samen met Hein Overbeek, Prinsentuin, Leeuwarden

1971
Martinikerk, Franeker

1969
Museum Coopmanshûs, Franeker

1955
Boun fan Fryske Keunstners, Prinsentuin, Leeuwarden

1950
Prinsentuin, Leeuwarden