Abe Gerlsma

Het staat in onze herinnering geëtst: wat Abe Gerlsma ons als mens en kunstenaar heeft nagelaten is heel kostbaar. En onuitwisbaar. Wat de chroniqueur met woorden pleegt te boekstaven, gaf Abe met beelden en woorden gestalte. En hoe!

Als kunstschilder en graficus schonk Abe ons een indrukwekkend oeuvre. Zo vereeuwigde hij het Friese landschap in alle jaargetijden, gedaanten en sfeer. In licht en tegenlicht, op het land en op het water, binnendijks en buitendijks.  Lees verder >>